•  

Jak zostać członkiem

Jak zostać członkiem


W celu przystąpienia do Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza należy złożyć następujące dokumenty:

  • Wypełnioną deklarację przystąpienia do RIGP
  • Odpis wypisu z rejestru sądowego (KRS/EDG)

Dokumenty (w tym oryginał deklaracji) należy przesłać na adres: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Olivia Business Centre, budynek Olivia Six, al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk.

Po otrzymaniu dokumentów Biuro Izby nadaje bieg sprawie: Prezes Zarządu RIGP (lub osoba upoważniona) wprowadza sprawę do porządku obrad posiedzenia Zarządu RIGP, zostaje wystosowane zaproszenie dla potencjalnego Członka na spotkanie, a następnie Zarząd RIGP, po zapoznaniu się z dokumentacją, podejmuje stosowną uchwałę o przyjęciu lub nie przyjęciu w poczet Człoknów RIGP. Po podjęciu uchwały nowoprzyjęte firmy otrzymują certyfikat członkostwa RIGP oraz notę księgową.

Z każdym kolejnym rokiem członkowskim wystawiana jest kolejna nota na kwotę zgodną z podaną na deklaracji. Kwotę należy wpłacać na rachunek bankowy Izby: Bank Zachodni WBK 14 1090 2590 0000 0001 3359 7166.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się ze Statutem Izby oraz tabelą składek członkowskich:

Wielkość zatrudnienia

jednoosobowa działalność gospodarcza

1 -9 pracowników

10 – 49 pracowników

50 – 249 pracowników

powyżej 250 pracowników

organizacje zrzeszające przedsiębiorców

Wpisowe

0 zł

200 zł

400 zł

600 zł

1000 zł

na mocy uchwały Zarządu

Składka roczna

100 zł

400 zł

840 zł

1 180 zł

1 420 zł

na mocy uchwały Zarządu

 

Dokumenty do pobrania:

 Deklaracja członkowska

Uchwala ws. wysokości składek

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo telefonicznie pod nr. 58 305 23 25 lub pisząc na adres biuro@rigp.pl.

 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: