•  

Statut

Statut


 

Statut Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

 

Tekst ujednolicony Statutu uwzględniający zmiany dokonane przez uchwałę nr 6/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza z dnia 11 czerwca 2015r.

 

Statut w formacie pdf do pobrania

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: