•  

Case Simulator

Case Simulator


Projekt Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Ekonomiczny (lider), Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (partner) oraz University of Applied Sciences Dresden (partner).

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie umiejętności "budowania postaw przedsiębiorczych" wśród studentów ostatniego roku nauki, co przełoży się na poprawę ich pozycji na rynku pracy, także jako potencjalnych pracodawców.Realizacji tego celu będzie służyć będzie wypracowanie i przetestowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu pobudzania przedsiębiorczości wśród osób w trakcie ostatniego roku nauki. Realizacja tego celu będzie mozliwa dzięki udziałowi partnera niemieckiego, który zapewni dostęp do najnowszych rozwiązań oraz wiedzy nt. rozwijania przedsiębiorczości wśród studentów dzięki symulacjom komputerowym.

Zadania Projektu:
- opracowanie raportu badawczego szkolenia w oparciu o symulacje biznesowe i studia przypadków - najlepsze praktyki,
- opracowanie innowacyjnego narzędzia treningowego – symulacji biznesowej,
- opracowanie studiów przypadków,
- opracowanie i ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego,
- warsztaty dla prowadzących zajęcia,
- realizacja zajęć opartych o symulację biznesowe na wydziałach,
- otwarty konkurs przedsiębiorczości i ewaluacja efektywności procesu transferu wiedzy,
- upowszechnienie i włączenie uzyskanych produktów do polityki

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: