•  

Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.

Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.


Współpraca z istniejącymi Parkami Naukowo- Technologicznymi, Technologicznymi i Przemysłowymi (doradztwo, poszukiwanie i pośrednictwo w zakresie pozyskiwania dla Parków przedsiębiorstw o znaczącym potencjale innowacyjności i nowoczesności technologicznej oraz lokowanie ich w zaczynowym obszarze potencjalnych klastrów produkcyjno-technologicznych.

Planowana specjalizacja branżowa: eko-energetyka, informatyka, farmakologia, biotechnologia, produkcja żywności i żywienia.

Współpraca z państwowymi i prywatnymi instytutami naukowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami wyższymi oraz kadrą naukowo-dydaktyczną tych jednostek w celu poszukiwania i kojarzenia sfery nauki i biznesu dla transferowania i komercjalizacji wiedzy w formach nowych lub istniejących wdrożeń produkcyjnych (od patentu i ochrony patentowej przez prototyp do produkcji seryjnej i sprzedaży). Planuje się pilne uruchomienie na terenie kilku Uczelni w Regionie placówek BCTT S.A.

Doradztwo, organizowanie i kontaktowanie finansowania, w tym finansowania o charakterze kapitałowym (venture capital, seed capital, business angels) oraz pożyczkowym (kredyty, pożyczki, dotacje zwrotne) dla przedsiębiorców z zakresu Hi-Tech.

Doradztwo strategiczne, zarządzanie na zlecenie, pośrednictwo inwestycyjne we współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami z regionu Morza Bałtyckiego.

Współpraca z przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami Regionu w celu przeprowadzenia na ich zlecenie AUDYTU INNOWACYJNEGO oraz przeprowadzenie TRANSFERU TECHNOLOGICZNEGO w oparciu o współpracę z jednostkami Krajowej Sieci Innowacji. 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: