•  

Ekonomia Sukcesu- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Ekonomia Sukcesu- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wygrała projekt, realizowany wspolnie z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku (lider projektu) oraz firmą PBS DGA, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: "Ekonomia Sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku".

Przejdź do działu AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

 

Cel główny projektu

Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku w terminie styczeń 2011- grudzień 2015.

Cele szczegółowe

 1. Rozwój oferty kształcenia o profilu biznesowym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy poprzez uruchomienie nowego kierunku studiów Ekonomia w terminie styczeń 2011- grudzień 2015.
 2. Wzrost kompetencji językowych w okresie od października 2011 do czerwca 2015 u 600 studentów poprzez rozszerzenie programów studiów na nowych specjalnościach o zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do certyfikacji i przeprowadzenie certyfikacji.
 3. Nabycie praktycznych umiejętności 58 studentów WSB w Gdańsku poprzez odbycie staży i praktyk w terminie od stycznia 2012 do grudnia 2015.
 4. Zwiększenie umiejętności w zakresie matematyki 400 studentów w terminie od czerwiec 2011 do czerwca 2015.
 5. Zwiększenie dostępu do kształcenia 50 studentów niepełnosprawnych poprzez wdrożenie programu dla osób niepełnosprawnych w terminie kwiecień 2011- grudzień 2015.
 6. Zwiększenie praktycznego wymiaru nauczania w WSB w Gdańsku poprzez rozwój współpracy z pracodawcami, wzrost poziomu wiedzy w WSB na temat oczekiwań pracodawców, co do kompetencji absolwentów i wdrażanie nowych metod dydaktycznych w terminie luty 2011- grudzień 2015.


Beneficjenci

 1. Wyższa Szkoła Bankowa (beneficjent instytucjonalny)
 2. Studenci:
 • 600 studentów nowego kierunku Ekonomia- studia I stopnia
 • 34 studentów uczestniczących w stażach
 • 24 studentów uczestniczących w praktykach
 • 400 studentów uczestniczących w zajęciach dodatkowych z matematyki
 • 50 studentów niepełnosprawnych, jako grupa z dodatkowymi trudnościami potrzebująca wsparcia w dostępie do edukacji na poziomie wyższym i w wejściu na rynek pracy.

Wartość dodana projektu

 • zacieśnienie współpracy z regionalnymi pracodawcami
 • zorganizowanie studiów o bardzo wysokiej jakości
 • komplementarność z innymi projektami realizowanymi

Więcej:

http://www.wsb.gdynia.pl/ekonomia-sukcesu-kopia

 

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

 

 

 

 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: