•  

LEM – dyfuzja innowacji wśród MŚP

LEM – dyfuzja innowacji wśród MŚP


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza została wybrana przez Krajową Izbę Gospodarczą, jako jedna z dziewięciu Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) z całej Polski, do realizacji pakietu usług dla przedsiębiorców w ramach projektu „LEM – dyfuzja innowacji wśród MŚP”, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2: „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”.

Celem niniejszego projektu jest stworzenie internetowej platformy usługowej, stanowiącej wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu, ułatwiającej współpracę tych podmiotów na płaszczyźnie biznesowej oraz technologicznej.
 
Platforma zbudowana będzie z następujących modułów:
1.      Bazy danych
2.      Mechanizmy społecznościowe kojarzące oferentów i odbiorców usług
3.      Mechanizmy budowania ścieżki rozwoju
4.      Aplikacja do prowadzenia procesów biznesowych
5.      Aplikacja umożliwiająca prowadzenie projektów
6.      Wirtualny Inkubator
7.      Moduł doradztwa
Projekt ma charakter ogólnopolski. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu – takie jak Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza – dostępu do wysokiej jakości usług oraz infrastruktury służącej wzmocnieniu i efektywnemu wykorzystywaniu ich potencjału innowacyjnego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z platformy.
To dzięki Użytkownikom ma ona szansę na rozwój oraz spełnianie swej funkcji.
www.innowacje.biz

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: