•  

Projekty Izby

Projekty Izby


26.01.18
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
08.11.17
LINK KLUB to efekt spontanicznego pomysłu na comiesięczne spotykanie się w nieformalnych okolicznościach aby rozmawiać, dyskutować, nawiązywać kontakty, wymyślać i planować wspólne przedsięwzięcia w obszarze rozwoju i innowacji.
23.09.16
  Pomorski przedsiębiorco - zaplanuj swój rozwój   Działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Czas trwania projektu: wrzesień 2016 - sierpień 2018 Budżet projektu: 1 952 563,20 zł
23.09.16
    Na fali zmian - kompetencje i doświadczenie kluczem do sukcesu   Formularz zgłoszeniowy do projektu: Formularz zgłoszeniowy
23.09.16
  Nowy Zawód - Lepsza Praca  
26.07.16
Pomorski Broker Eksportowy Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim   Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Czas trwania projektu: lipiec 2016 - czerwiec 2023 Budżet projektu: 84,08 mln zł
25.08.15
Nowa strona Centrum - www.pcaim.org.pl Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji jest wspólnym Ośrodkiem Mediacyjnym i Arbitrażowym dla pomorskich przedsiębiorców. W Centrum uczestniczą: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku, Inicjator powstania Centrum i Prowadzący Centrum,...
30.04.15
Oszczędność nawet do 25 000,00 zł rocznie TELEFONIA KOMÓRKOWA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KURSY JĘZYKOWE AUDYTY I CONTROLLING FINANSOWY SZKOLENIA OPIEKA MEDYCZNA PAKIET SPORTOWY USŁUGI PRAWNE HOTELE UBEZPIECZENIA...
27.04.15
W styczniu 2015 podczas konferencji poświeconej turystyce medycznej i telemedycynie w obecności Pani Hanny Zych-Cisoń Marszałek województwa pomorskiego rozpoczął działalność klaster medyczny - Pomorska Dolina Medyczna. Do utworzenia klastra przyczyniło się konsorcjum, w skład którego poza...
31.10.14
Kaszubskie Inkubatory Przedsiębiorczości pod wspólną marką „STOLEM” mają za zadanie pomóc rozwinąć się pomysłom w przedsiębiorstwa a przedsiębiorstwom w samodzielne i efektywne firmy.    
16.09.14
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza realizuje, w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, projekt:   „Kompetentni pracownicy szansą na sukces firmy!”  
16.09.14
  Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza realizuje, w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, projekt:   „Czas na jakość - czas na zmiany”    
23.06.13
Punkt Obsługi Eksportera Punkt Obsługi Eksportera, powołany na mocy uchwały Zarządu Izby z dn. 23 czerwca 2015r., to efekt zealizowanego projektu WND - RPPM.01.06.01-00-007/15 pt. EKSPORT PRZYSZŁOŚCIĄ pomorskich firm i szansą na wzrost atrakcyjności regionu.Celem działalności POE jest...
25.02.13
  Instytut Rozwoju Projektów rozpoczął swoją działalność latem 2011 roku.  Instytut jest fundacją powołaną przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, jako „think-tank”, wspierający rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Wśród podstawowych celów utworzenia Instytutu można wymienić:
22.12.12
W tym roku rusza III edycja projektu Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom. Podobnie jak w latach poprzednich jej organizatorami są Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza przy współpracy z Instytutem Rozwoju Projektów. Celem projektu jest podniesienie jakości działania jednostek samorządu...
20.12.12
Witamy na stronie projektu „Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim” [projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]   Przejdź do działu AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA
19.12.12
Przejdź do działu AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza realizuje, w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, projekt:   „Preludium do współpracy nauki i biznesu”  
04.09.12
Projekt Interizon powstał w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i potrzeby piętnastu firm (7 mikro, 4 małych, 4 średnich), które działają w szeroko rozumianym przemyśle elektronicznym i informatycznym, jako producenci gotowych wyrobów elektronicznych i podzespołów.
04.09.12
  Celem Projektu Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza jest propagowanie innowacyjnych rozwiązań oraz komercjalizacja badań naukowych poprzez nawiązanie i rozwój współpracy między środowiskiem biznesu i nauki.
04.09.12
„ProLog-wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego”
04.09.12
Na witrynie www.sejp.pl  znajdą Państwo bieżące informację dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz zapowiedzi spotkań związanych z energetyką jądrową. Będziecie Państwo mogli znaleźć również deklarację w celu dołączenia do SEJP.
21.12.11
Projekt Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Ekonomiczny (lider), Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (partner) oraz University of Applied Sciences Dresden (partner).
12.12.11
Informujemy, że zadanie pod nazwą „Realizacja działań związanych z budowaniem energetycznego klastra przedsiębiorstw w ramach projektu BalticSupply – etap 2”  zostało zakończone. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku....
11.12.11
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wygrała projekt, realizowany wspolnie z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku (lider projektu) oraz firmą PBS DGA, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: "Ekonomia Sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku...
27.11.11
Współpraca z istniejącymi Parkami Naukowo- Technologicznymi, Technologicznymi i Przemysłowymi (doradztwo, poszukiwanie i pośrednictwo w zakresie pozyskiwania dla Parków przedsiębiorstw o znaczącym potencjale innowacyjności i nowoczesności technologicznej oraz lokowanie ich w zaczynowym obszarze...
11.11.11
Fundacja Rozwiązań Eko-Energetycznych (FREE) jest podmiotem powołanym do dzialań edukacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, dotyczących problematyki OZE. FREE podejmuje szeroko zakrojone działania w zakresie promowania postaw świadomego projektowania zródeł OZE w planach inwestycyjnych JST, podmiotów...
21.10.11
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza została wybrana przez Krajową Izbę Gospodarczą, jako jedna z dziewięciu Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) z całej Polski, do realizacji pakietu usług dla przedsiębiorców w ramach projektu „LEM – dyfuzja innowacji wśród MŚP”, finansowanego przez Unię Europejską...
13.10.11
Tytuł projektu : "Pomorska kuźnia talentów - doskonalenie i certyfikacja kompetencji pracowników" Okres realizacji projektu : od 01.04.2010 do 30.06.2011 Cel ogólny: Wzrost kompetencji pracowników pomorskich firm poprzez dostarczenie im kursów w zakresie kwalifikacji zarządczych, IT i językowych...
10.10.11
Od maja 2010 roku Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza uczestniczy w projekcie społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych w zakresie związanym z zapewnieniem swobody działalności gospodarczej pt. „REGIONALNY MONITORING SWOBODY DZIAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ”. Liderem projektu jest „Instytut...
10.10.11
Informujemy, że z dniem 13 marca 2015r. Izba zawiesiła prowadzenia działalności ze środków Funduszu.      
09.10.10
Projekt „Kampania promocyjna regionu pomorskiego oraz produktów wykonanych z bursztynu bałtyckiego na rynku arabskim”- zrealizowany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu...
Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: