•  

Regionalny Monitoring Swobody Działalności Gospodarczej

Regionalny Monitoring Swobody Działalności Gospodarczej


Od maja 2010 roku Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza uczestniczy w projekcie społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych w zakresie związanym z zapewnieniem swobody działalności gospodarczej pt. „REGIONALNY MONITORING SWOBODY DZIAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ”. Liderem projektu jest „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w Warszawie”.
 
 
Cele projektu, to:  wypracowanie i promowanie modelu społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych w obszarze zapewnienia swobody  działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu regionalnym - będzie on realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
1. wyznaczenie zakresu monitoringu SDG dla poszczególnych szczebli władz samorządowych i terenowych pionów administracji państwowej;
2. wytypowanie organizacji do monitorowania SDG (stowarzyszeń i fundacji zajmujących się gospodarką, izb gospodarczych). Przeszkolenie      wytypowanych organizacji w zakresie monitoringu SDG;
3.pilotażowe monitorowanie SDG. Opracowanie metodologii tworzenia regionalnych indeksów wolności gospodarczej;
4. opracowanie wniosków z wdrożeń. Opis najlepszych praktyk;
5. upowszechnianie wyników monitorowania i tworzenia regionalnych indeksów wolności gospodarczej, do wykorzystania przez zainteresowane organizacje pozarządowe i władze regionalne.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
1. wyznaczenie zakresu monitoringu SDG dla poszczególnych szczebli władz samorządowych. Opracowany zostanie zestaw obszarów prawa, stanowionego przez samorządy jak również zestaw decyzji mających wpływ na swobodę działania firm;
2. wytypowanie organizacji regionalnych do monitorowania SDG (stowarzyszeń i fundacji zajmujących się gospodarką, izb gospodarczych);
3. pilotażowe monitorowanie SDG. Opracowywanie regionalnych indeksów wolności gospodarczej;
4. opracowanie wniosków z wdrożeń. Opis najlepszych praktyk;
5. szkolenia dla przedstawicieli organizacji w zakresie sposobów monitorowania SDG;
6. upowszechnianie wyników projektu;
7. zarządzanie projektem.
List_przewodni_Pomorze.pdf
 
Przedstawicielem RIGP w projekcie jest kol. Michał Górski tel. 502748661, e-mail: m.gorski@rigp.pl

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: