•  

"BalticSupply" realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

"BalticSupply" realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej


Informujemy, że zadanie pod nazwą „Realizacja działań związanych z budowaniem energetycznego klastra przedsiębiorstw w ramach projektu BalticSupply – etap 2”  zostało zakończone. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z opisem osiągniętego efektu ekologicznego znajdą Państwo tutaj.


 

Informujemy, że zadanie pod nazwą „Realizacja działań związanych z budowaniem energetycznego klastra przedsiębiorstw w ramach projektu BalticSupply – etap 1”  zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z opisem osiągniętego efektu ekologicznego znajdą Państwo tutaj.BalticSupply - Międzyregionalne klastry zaopatrzeniowe MŚP wzdłuż Północno-wschodniego Korytarza

 

TŁO i PROBLEM

Małe rynki w regionie Morza Bałtyckiego (BSR) oraz przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (SME, pol. MŚP) doświadczają barier w dostępie do europejskich rynków zaopatrzenia, co jest kluczowym problemem zawartym w projekcie. Powoduje to bowiem brak przewagi konkurencyjnej dla Bałtyckich SME i ich regionów w porównaniu z dostawcami i regionami działającymi w większych regionach.

Chociaż w 2004 roku UE przyjęła pakiet dyrektyw dot. zamówień publicznych, stworzonych w celu zredukowania obciążeń oraz w celu zmienienia systemu zamówień na bardziej przejrzysty i łatwiejszy dla MŚP oraz ponadto przyjęto „Small Business Act” dla Europy (SBA) od czerwca 2008, bariery ciągle istnieją, np. między BSR a regionem Morza Północnego (NSR) i innymi regionami Europy.

Nawet na pojedynczym rynku bariery charakterystyczne dla przemysłu oraz charakterystyczne dla MŚP ciągle funkcjonują. BalticSupply chce zachęcić MŚP to bycia bardziej innowacyjnym i do rozciągania działalności na nowe sektory i rynki niszowe.ZAŁOŻENIA

BalticSupply będzie wprowadzać zintegrowane i pro aktywne podejście do kształtowania przyszłości logistyki zaopatrzenia i połączonych polityk innowacyjnych oraz strategii promocji konkurencyjności w BSR.

Koncepcja Klastra Zaopatrzeniowego MŚP jest innowacyjnym instrumentem dla efektywnego regionalnego rozwoju gospodarczego i dla promocji MŚP w BSR. BalticSupply chce ściśle współpracować z projektem North Sea Supply Connect, przyjętym w równolegle naborze NSR Interreg IVB.

Konsorcjum konkretnie:

•    Poszerzy wiedzę dla lepszej działalności MŚP na północno-wschodnich europejskich rynkach zaopatrzenia MŚP

•    Poprawi integrację MŚP w BSR w północno – europejskim łańcuchu dostawPARTNERSTWO

Wyzwania związane z tworzeniem bardziej przejrzystych i łatwiej dostępnych dla MŚP procesów zamówień są podejmowane na zasadzie partnerstwa, angażując struktury publiczne, pół-publiczne instytucje takie jak centra transferów, ze wspomaganiem jednostek biznesowych, takich jak Izby Gospodarcze. Wiele struktur rozwoju MŚP jest zaangażowanych, co pozwala niwelować różnice, które często występują między projektami europejskimi a prywatnym sektorem. Duże rozproszenie geograficzne i różnorodne kompetencje partnerów kładzie specjalny nacisk na rozwój MŚP, a wykorzystanie wiedzy partnerów zapewnia wkład Łańcuchów Dostaw we wzmacnianie regionalnej gospodarki.DZIAŁANIA I WYNIKI

Trzy robocze pakiety dotyczą barier dla MŚP w dużych procesach zamówień, w trzech aspektach:

•    BalticSupply skupia się na 3 klastrach zaopatrzeniowych o znaczeniu międzyregionalnym: morski, energia i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz żywność i „nauki życiowe” (ang. Life-sciences)

•    Stworzenie „Rejestru Firm”, który łączyć będzie prezentacje MŚP dla celów procesów zamówień ze stroną popytu, czyli z dużymi przedsiębiorstwami i władzami publicznymi

•    Oferowanie modułów treningowych do redukowania barier po stronie MŚP.

WYNIKI:

•    Poprawa możliwości partycypowania MŚP w dużych procedurach zamówień

•    Sieci MŚP o specyfice klastrów pozwalające z łatwością włączać się w logistykę zaopatrzenia

•    Stabilizacja poszczególnych ekonomik regionów w obszarach 3 klastrów

•    Rozwój modelu kontynuującego działania wirtualnego otoczenia poza finansowym wsparciem BSRCZAS TRWANIA PROJEKTU: 42 miesiąceLISTA PARTNERÓW

1.    Senator for Economic Affairs and Ports, Niemcy (Lider Projektu)

2.    South Denmark European Office, Dania

3.    Business Kolding, Dania

4.    The Centre for Development Programs, EMI-ECO, Eatonia

5.    The Baltic Institute of Finland, Finlandia

6.    Turku Chamber of Commerce, Finlandia

7.    BIG Bremen – Economic Development, Niemcy

8.    Hanseatic Parliament, Niemcy

9.    The Latvian Chamber of Commerce and Industry, Łotwa

10.    Ventspils High Technology Park, foundation, Łotwa

11.    Centre for European and Transition Studies (CETS) University of Latvia, Łotwa

12.    Klaipeda Science and Technology Park, Litwa

13.    Lithuanian Development Agency, Litwa

14.    Public institution College of Social Sciences, Litwa

15.    Regional Pomeranian Chamber of Commerce, Polska

16.    SSPA Sweden, Szwecja

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: