•  

Pomorska kuźnia talentów - doskonalenie i certyfikacja kompetencji pracowników

Pomorska kuźnia talentów - doskonalenie i certyfikacja kompetencji pracowników


Tytuł projektu : "Pomorska kuźnia talentów - doskonalenie i certyfikacja kompetencji pracowników"
Okres realizacji projektu : od 01.04.2010 do 30.06.2011
Cel ogólny: Wzrost kompetencji pracowników pomorskich firm poprzez dostarczenie im kursów w zakresie kwalifikacji zarządczych, IT i językowych  potwierdzonych uznanymi certyfikatami/egzaminami.
 
Lider projektu: Stowarzyszenie " Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku
 
Partner projektu: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku
 
Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego. Szczególnie serdecznie zapraszamy pracowników po 45 roku życia.
 
Szkolenia:
- zarządzanie projektami - certyfikacja IPMA,
- obsługa komputera – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,
- szkolenie językowe - angielski, niemiecki, rosyjski - Europejski Paszport Językowy.

Szkolenia są bezpłatne i odbywają się w godzinach popołudniowych w tygodniu oraz w soboty w najbardziej dogodnej dla grupy lokalizacji na terenie województwa pomorskiego.
 
Jak skorzystać z bezpłatnych szkoleń:
Krok 1 – odesłać załączoną wstępną kartę zainteresowania projektem,
Krok 2 – asystent projektu skontaktuje się z Państwem i poinformuje o wstępnym     zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, dostarczy komplet dokumentów uczestnika,
Krok 3 – w dogodnym dla Państwa terminie przygotujemy spotkanie z doradcą     zawodowym, który ustali szczegóły uczestnictwa w szkoleniach.
Każda zainteresowana osoba będzie miała możliwość skorzystania z darmowej sesji     doradczej ze specjalistą (podczas tej sesji zostaną określone Państwa potrzeby     doskonalenia zawodowego w kontekście predyspozycji i talentów, ustalimy również     poziom znajomości języka obcego w przypadku zainteresowania szkoleniami     językowymi).
Krok 4 - zapraszamy do uczestnictwa w wybranym przez Państwa szkoleniu.
 
W celu zgłoszenia swojego zainteresowania uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie załączonej Karty Zainteresowania Uczestnictwem w Szkoleniu i przesłanie jej mailem na adres biuro@rigp.pl lub faksem na numer (58) 741 53 73.
więcej informacji na stronie projektu : www.kuznatalentów.info.pl

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: