•  

Historia

Historia


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza została zarejestrowana 14 sierpnia 2008 roku, w Krajowym Rejestrze Sądowym: 000031830 w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku.

Jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

W grupie 75 firm założycielskich są duże, znaczące firmy ale także małe i średnie przedsiębiorstwa różnych branż. Dołączyły do nich także organizacje zrzeszające pracodawców tj. Pomorski Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość” (ok.50 firm) oraz Gdański Klaster Budowlany (skupia 93 przedsiębiorstwa). Warto nadmienić, iż obecnie zrzeszamy na zasadzie dobrowolności ponad 200 firm z 5 województw.

Najważniejszą przesłanką powstania Izby były trudności przedsiębiorców w tworzeniu i wzmacnianiu więzi kooperacyjnych między nimi oraz brak pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą. Naszą misją jest aktywne wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych Pomorza, a zwłaszcza firm będących członkiem RIGP w konkurowaniu na globalnym rynku, poprzez budowę silnej organizacji samorządu gospodarczego przy współpracy z przedstawicielami samorządu terytorialnego, parlamentarzystami i wszystkimi organizacjami, działającymi na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju.Działamy opierając się o najnowocześniejsze standardy obowiązujące na świecie. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie. W skład struktury organizacyjnej wchodzi także Rada i Zarząd.

W skład Rada Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza wchodzi 14 członków.

Członkowie Rady

W skład Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza wchodzi siedem osób. Zarządowi przewodniczy Sławomir Halbryt.

Członkowie Zarządu

 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: