•  

Misja gospodarcza do Turcji (Mersin, Adana, Tarsus, Gaziantep, Istambul)

Misja gospodarcza do Turcji (Mersin, Adana, Tarsus, Gaziantep, Istambul)


W imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej – Łódź zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Turcji (Mersin, Adana, Tarsus, Gaziantep, Istambul).

Termin misji:

Wylot z Warszawy w dniu 2 czerwca 2013 roku (niedziela)

Przylot do Warszawy w dniu 7 czerwca 2013 roku (piątek)

KOSZT UDZIAŁU W MISJI

4 500,00PLN (koszt za 1 uczestnika)

Płatne na konto RIG- ŁÓDŹ ING

74 1050 1461 1000 0090 3017 4115

W RAMACH OPŁATY ZA UDZIAŁ W MISJI ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • Bilet lotniczy
 • 5 noclegów
 • Logistyka pobytu w Turcji (transfer z lotniska i na lotnisko, przejazdy lokalne).
 • Wycieczki.
 • Spotkania z kontrahentami tureckimi zainteresowanymi współpracą z Polską (spotkania B2B).
 • Spotkania z władzami Izby Przemysłowo Handlowej w Mersin, Adanie, Gaziantep i innymi organizacjami wspierania biznesu.
 • Spotkanie z kierownictwem IKTiB w Istambule (Asocjacja Eksporterów Przemysłu Tekstylnego z Istambułu)
 • Stała obecność i opieka szefa Radców Handlowych Ambasady Tureckiej Pana Koraya Akguloglu w Warszawie.
 • Pomoc językową w trakcie trwania całej misji .
 • Opracowanie folderu informacyjnego o przedsiębiorstwach biorących udział w misji w języku angielskim.
 • 2 posiłki dziennie

W sprawach dotyczących misji Regionalna Izba Gospodarcza - Łódź służy wyjaśnieniami drogą mailową lub telefoniczną.

Osoby do kontaktu:

Janusz Michaluk, tel. 797 18 59 10, 668 527 280

Lida Voskalo, tel. 42 203 66 82 , 519 316 634

email: sekretariatrig@gmail.com

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: