•  

Misja gospodarcza do Kazachstanu, 14-17.10

Misja gospodarcza do Kazachstanu, 14-17.10


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w imieniu Sekretarza Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Pana Włodzimierza Szordykowskiego zaprasza firmy zainteresowane rozwojem biznesu na rynku kazachstańskim w sektorze rolnym do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu, która odbędzie się w dniach 14 – 17 października br.
 
W wyniku uzgodnień między Ministrem Sawickim, a Ministrem Rolnictwa Republiki Kazachstanu Panbem Mamytbekovym w chwili obecnej przygotowywana jest lista uczestników wyżej wymienionej misji.
 
W trakcie wyjazdu zaplanowane jest omówienie spraw związanych z rozszerzeniem współpracy w dziedzinie rolnictwa w obecnych warunkach oraz określeniem zakresu/kierunków/projektów dla średnio – i długotrwałego partnerstwa. Biorąc pod uwagę zainteresowanie polskich rolników strona kazachstańska planuje zorganizować spotkania z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa Kazachstanu, podporządkowanych Ministerstwu organizacjami i urzędami miast Astany, Ałamaty i Obwodu Ałmatyńskiego, oraz spotkania biznesowe w formacie B2B w celu omówienia projektów inwestycyjnych dotyczących przetwórstwa mięsa wołowego, drobiowego, wieprzowego, mleka, warzyw i owoców, produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, stworzenia centrów logistycznych dla rolnictwa oraz handlowych eksporterowo-importowych transakcji na produkty rolne.
Szczególny nacisk kładzie się na realizację projektów w ramach projektu pilotażowego <<KZ-EURO-PL>> dotyczącego rozwoju rolno-przemysłowego klastra na podstawie platformy w Obwodzie Akmolińskim oraz na otwarcie platform dla polskich i europejskich firm w Astanie i Obwodzie Akmolińskim.
 
W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z osobami do tego wskazanymi:

w Ambasadzie Kazachstanu w Polsce:
Pani Tatyana Sukhotina
Tel. +48 508 694 493
kzeuropl@gmail.com

w Radzie do Spraw Współpracy Gospodarczej:
Pan Krzysztof Jachimczyk
Tel. +48 664 038 538
kedo@pra.waw.pl

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: