•  

Misja Gospodarcza do Indii - Global Summit, Vibrant Gujarat, The Global Business Hub

Misja Gospodarcza do Indii - Global Summit, Vibrant Gujarat, The Global Business Hub


Informujemy, że w dniach 10 – 14 stycznia 2015 r. odbędzie się Misja Gospodarcza do Indii (Stan Gujarat) na Szczyt Globalny (7th Global Summit, Vibrant Gujarat, The Global Business Hub). Wydarzenie organizowane jest przez KIG oraz IPCCI we współpracy z Ambasadą RP w New Delhi,  Polsko – Indyjską Izbą Gospodarczą oraz pozostałymi partnerami. Wsparcie dla przedsięwzięcia zapewniają Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Gospodarki.
                                                                         
Globalny Szczyt w Gujarat jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć promocyjnych organizowanych w 2015 r. w Indiach wieńczących uroczyste obchody 60 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych RP z Indiami obchodzone w roku bieżącym.
Indie to gospodarczy i polityczny lider regionu Azji Południowej oraz perspektywiczny rynek dla polskiego eksportu i inwestycji. Wnioski z obrad ostatniej Polsko-Indyjskiej Komisji Mieszanej, która odbyła się w październiku 2013 r. w New Delhi wskazują na rosnące znaczenie polskiej oferty eksportowej we wzroście współpracy bilateralnej zwłaszcza w zakresie energetyki, maszyn i urządzeń górniczych  oraz nowoczesnych  technologii. Stan Gujarat to silny gospodarczo region Indii gdzie powstaje nowoczesne centrum biznesu i Technologii GIFT (Gujarat International Finance Tec-City, porównywalne z największymi tego typu ośrodkami w Emiratach czy Singapurze.
 
To ważne wydarzenie gospodarcze odbędzie się z udziałem administracji Rządowej, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw z Polski i z Indii.
 
Przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w misji organizatorzy zapewniają kompleksową obsługę logistyczną pobytu w Indiach (przelot na trasie Warszawa – Gujarat- Warszawa, lokalny transport, hotel, wizę, aranżację spotkań biznesowych, obsługę tłumaczeniową). W programie:

  • udział w Polsko – Indyjskim Forum Gospodarczym w Gujarat, przygotowanym we współpracy z Konfederacją Indyjskich Izb Przemysłowo Handlowych oraz lokalnymi organizacjami biznesowymi,
  • udział w 7 Globalnym Szczycie – Vibrant Gujarat
  • uczestnictwo w polsko-indyjskich rozmowach B2B, promocja w  organizacjach otoczenia biznesu i lokalnej prasie.

 
Istnieje możliwość dofinansowania udziału przedsiębiorców w misji na Szczyt w Gujaracie w ramach pomocy finansowej deminimis.
 
Z uwagi na harmonogram przygotowań oraz możliwość uzyskania dofinansowaniw ramach pomocy deminimis, organizatorzy proszą o pilne przesłanie wstępnego zgłoszenia  udziału w misji gospodarczej na Globalny Szczyt Vibrant Gujarat na załączonym formularzu do dnia 10 grudnia.
 
Zapytania w sprawie uczestnictwa w misji  oraz  zgłoszenia udziału przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą KIG: Maria Nowakowska, tel: 22 6309783, e-mail: mnowakowska@kig.pl, Agnieszka Salamończyk, tel: 22 6309773, e-mail: asalamonczyk@kig.pl, Natalia Wysocka, tel: 22 – 6309613, nwysocka@kig.pl.

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: