•  

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.


Branża: 
Doradztwo

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA specjalizują się w organizowaniu branżowych imprez dla wielu dziedzin gospodarki: targi i wystawy, kongresy i konferencje, seminaria  i szkolenia, zjazdy i zloty, wystawy gospodarcze, jarmarki, imprezy plenerowe i masowe.

 MTG SA są członkiem Polskiej Izby Przemysłu Targowego; w rankingach od lat lokują się w czołówce krajowych organizatorów targów. Współpracują z grupą organizacji i instytucji, których statutowa działalność obejmuje międzynarodową wymianę, integrację bałtycką, europejską i regionalną oraz rozwój poszczególnych gałęzi i branż gospodarczych (samorządy terytorialne i gospodarcze). Międzynarodowe Targi Gdańskie SA są członkiem m.in. Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Business Centre Club.

 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA realizują 20 własnych projektów targowych rocznie (w tym pięć o zasięgu międzynarodowym), a także specjalizują się w organizacji imprez plenerowych. Dwukrotnie wygrały przetarg na organizację jarmarków w Gdańsku i na mocy Umowy z Miastem Gdańsk realizują je od 1996 roku.

 W Centrum Targowym MTG SA odbywa się corocznie ok. 25 imprez organizowanych przez innych operatorów (m.in. targi, seminaria, kongresy).

Kontakt
Maurycego Beniowskiego 5
80-382
Gdańsk
Telefon: 
58 554 92 00
E-mail: 
a.spiker@mtgsa.com.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: