•  

Międzynarodowe Forum Biznesowe Biznes-partnerstwo 2014 - 13-14 listopada Lwów

Międzynarodowe Forum Biznesowe Biznes-partnerstwo 2014 - 13-14 listopada Lwów


W imieniu Lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do wzięcia udziału w  Forum Biznesowym "Biznes-parterstwo 2014", które odbędzie się w dniach 13-14 listopada br. we Lwowie. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: "Ukraina – UE:  we współpracy od wyzwań do możliwości".
 
Podczas forum omówione zostaną następujące tematy:

  • problemy i wyzwania stojące przed regionami Wschodniej i Środkowej Europy  w nowych realiach realizacji Umowy Stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską;
  • kontakty biznesowe między ukraińskimi a zagranicznymi przemysłowcami i przedsiębiorcami;
  • poszerzenie współpracy przedsiębiorczej różnych krajów i regionów;
  • rozwój handlu międzynarodowego
  • wzmocnienie współpracy inwestycyjnej.

W przedsięwzięciu wezmą udział ukraińscy i zagraniczni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz, instytucji finansowych i naukowych oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych. W ramach Forum odbędą się także dyskusje na temat aktualnych spraw we współpracy gospodarczej w Regionie Wschodnioeuropejskim.
 
W ramach Forum organizowane są dwustronne spotkania między Ukraińskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami.
 
Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe organizatorów oraz wzór kwestionariusza zgłoszeniowego do udziału w Forum.
Lwowska Izba Przemysłowo-Handlowa
Tel./Fax: +380 32 276 46 13,
Fax: +380 32 297 07 40
E-mail: zed@cci.lviv.ua
 
  Kwestionariusz
 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: