Kontakt

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

al. Grunwaldzka 82
80–244 Gdańsk

NIP: 957–100-39–47

Biuro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9:00 – 16:00.

tel. +48 58 305 23 25
kom. +48 512 273 888
fax. +48 58 741 53 73

biuro@rigp.pl

Zespół:

Maria Piotrowska
Biuro Izby

m.piotrowska@rigp.pl
58 305 23 25

Anna Fedak
Kierownik Biura Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

a.fedak@rigp.pl
882–430-979

Dorota Lewandowska
Kierownik pro­jek­tów

d.lewandowska@rigp.pl
665–770-331

Marek Kruszewski
Broker Eksportowy
m.kruszewski@rigp.pl
tel. 665–771-277

Piotr Maksyś
Broker Eksportowy
p.maksys@rigp.pl
tel. 882–430-983

Aleksandra Kulesza
Razem do Zawodu
a.kulesza@rigp.pl
tel. 887–350-360

Michał Filipowski
Inspektor Ochrony Danych
odo@rigp.pl

W spra­wie pro­mo­cji pro­si­my pisać na: marketing@rigp.pl