Kontakt

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

al. Grunwaldzka 82
80–244 Gdańsk

NIP: 957–100-39–47

Biuro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9:00 – 16:00.

tel. +48 58 305 23 25
kom. +48 512 273 888
fax. +48 58 741 53 73

biuro@rigp.pl

Zespół:

Izabela Bednarska
Biuro Izby

i.bednarska@rigp.pl
58 305 23 25

Donata Strycharczyk
Kierownik Projektów

d.strycharczyk@rigp.pl
58 305 23 25

Karolina Musielewicz
Specjalista ds. pro­jek­tów

k.musielewicz@rigp.pl
665–771-277

Dorota Lewandowska
Specjalista ds. pro­jek­tów

d.lewandowska@rigp.pl
665–770-331

Paulina Stawicka
Specjalista ds. pro­jek­tów
p.stawicka@rigp.pl
tel. 58 305 23 25

Michał Filipowski
Inspektor RODO
odo@rigp.pl

W spra­wie pro­mo­cji pro­si­my pisać na: marketing@rigp.pl