•  

Konferencja RODO

Konferencja RODO


Russell Bedford Akademia zaprasza na konferencję z zakresu rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych, które wejdą w życie 18 maja 2018 roku.
Dzień I
Część I – Rewolucja w ochronie danych osobowych – nowe wyzwania i sankcje 2018 (LSW)

 • Źródła i filozofia rewolucyjnych zmian
 • Najważniejsze założenia RODO i ich realizacja
 • Surowa odpowiedzialność za naruszenie regulacji RODO
 • Obowiązki administratora danych

Część II – Organ nadzorczy (Ewa Buchowiecka, Ewa Miszczyk-Wróbel)

 • Rola i zadania organu nadzorczego – założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych
 • Certyfikacja
 • Nowy system administracyjnych kar pieniężnych

Część III – Dane osobowe kandydata na pracownika, pracownika oraz konsumenta w aspekcie RODO (Ewa Buchowiecka, Ewa Miszczyk-Wróbel)

 • Prawa kandydatów na pracownika i pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez pracodawcę
 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu
 • Proces rekrutacyjny
 • Powierzanie przetwarzania danych zawiązanych z zatrudnieniem
 • Sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych związanych z zatrudnieniem

Część IV – Funkcja Inspektora Danych Osobowych w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych (Ewa Buchowiecka, Ewa Miszczyk-Wróbel)

 • Kim jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych?
 • Kiedy powołanie inspektora ochrony danych będzie obowiązkowe?
 • Outsourcing funkcji inspektora

Dzień II
Część V – Ustawa o ochronie danych osobowych według Ministerstwa Cyfryzacji (LSW)
Część VI – Analizy ryzyka danych osobowych w świetle nadchodzących zmian – zarządzanie bezpieczeństwem nie tylko dla zespołu IT (Paweł Wróbel)

 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych
 • Szacowanie ryzyka
 • Analiza ryzyka – etapy
 • Zagrożenia ich zapobieganie i przeciwdziałanie

Część VII – Bezpieczeństwo IT a wymogi RODO/GDPR (Jacek Podsiały)

 • Postrzeganie bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Przykłady bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo a rzeczywistość
 • Zagrożenia bezpieczeństwa
 • Zagrożenia naturalne
 • Zagrożenia cywilizacyjne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Sposoby pomiaru bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo ICT
 • Największe zagrożenia
 • Bezpieczeństwo ICT a RODO (GDPR

Część VIII - Audyt zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych według wymogów RODO i ISO 27001 (Jacek Podsiały)

 • Analiza rozmieszczenia sprzętu informatycznego
 • Przykłady zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe (w formie papierowej jak i elektronicznej)
 • Zbiory danych i sposób ich przetwarzania przez osoby dopuszczone upoważnieniami
 • Zasady nadawania/zmieniania/odbierania uprawnień do systemów informatycznych
 • Rodzaje audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego m.in. testy penetracyjne

Więcej informacji na stronie konferencji.
Dla członków RIGP 40% zniżki!

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: