•  

Kompetentni pracownicy szansą na sukces firmy!

Kompetentni pracownicy szansą na sukces firmy!


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza realizuje, w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, projekt:
 
„Kompetentni pracownicy szansą na sukces firmy!”
 
Projekt „Kompetentni pracownicy szansą na sukces firmy” powstał jako odpowiedź na zidentyfikowane problemy oraz potrzeby dwóch przedsiębiorstw (1 małe i 1 średnie) działających w branży handlowej i usługowej w województwie zachodniopomorskim.
 
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, jako projektodawca oferuje pomoc w zakresie uzupełnienia luk kompetencyjnych pracowników firm biorących udział w projekcie, co w efekcie przełoży się na zwiększenie obrotów firm oraz jakość i wydajność obsługiwanych klientów oraz zwiększenie efektywności osobistej pracowników.
 
Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji 39 pracowników prowadzący do wzrostu jakości i wydajności obsługi klientów dwóch zachodniopomorskich przedsiębiorstw działających w branży handlowej oraz usługowej zwiększając tym samym ich konkurencyjność.
 
Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez organizację i przeprowadzanie szkoleń dla kadr w zakresie:

  • kompetencji językowych,
  • kompetencji handlowych (w tym obsługa klienta oraz zarządzanie czasem handlowca),
  • kompetencji interpersonalnych (zarządzanie czasem oraz budowanie relacji i komunikacja wewnętrzna).

Organizacja projektu została poprzedzona badaniem, którego wynik wykazał konieczne do uzupełnienia luki kwalifikacyjne w poszczególnych firmach. Na bazie zebranych danych zorganizowane zostaną szkolenia „szyte na miarę”, odpowiadające indywidualnym potrzebom pracowników. Proces nabywania wiedzy i umiejętności poprzez organizację:

  • szkoleń stacjonarnych,
  • szkoleń blendowanych (mieszanych) w przypadku szkoleń językowych,
  • w formie warsztatowej.

Szkolenia zostaną wsparte również interaktywnymi materiałami wspomagającymi, komplementarnymi do realizowanej tematyki szkoleń, udostępnionymi przez Internet.
 
Realizacja projektu odbywać będzie się 01.08.2014 – 31.03.2015.
 
Biuro projektu:

ul. Kasprowicza 23
78-100 Kołobrzeg
 
Informacji o projekcie udziela:
Magdalena Woldańska – Kierownik Projektu
e-mail: m.woldanska@rigp.pl
tel.: 58 305 23 25
 


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: