•  

Kancelaria Ekonomiczno-Podatkowa Affluentia Sp. z o.o.

Kancelaria Ekonomiczno-Podatkowa Affluentia Sp. z o.o.


Branża: 
Finanse
Branża: 
Doradztwo
Branża: 
Usługi

Kancelaria Ekonomiczno-Podatkowa Affluentia -Sp. z o.o. wpisana została na listę podmiotów uprawnionych do badań rocznych sprawozdań finansowych pod pozycjami: 1565 oraz 3926.

 

Kancelaria powstała jako Biuro Rachunkowe BUCHALTER  – Sp. z o.o., na mocy aktu notarialnego  z dnia 15 września 1993 roku. W 1996 roku w związku z  rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki  o badanie sprawozdań finansowych,  Spółka zmieniła nazwę na: Biuro Audytorsko – Rachunkowe  BUCHALTER sp. z o.o. Od roku 2005 Kancelaria jest następcą prawnym wymienionego podmiotu.

 

Wspólnikami Kancelarii Ekonomiczno-Podatkowej Affluentia od 1996 roku są Pani Ewa, Eleonora Osipowicz oraz Pan Zbigniew Krzysztof Osipowicz. Corocznie ubezpieczamy Kancelarię od odpowiedzialności cywilnej.

 

Jesteśmy członkiem:

Stowarzyszenia Głównych Księgowych w Polsce,

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie,

Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku,

Pracodawców Pomorza w Gdańsku.

 

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.affluentia.pl .      

Kontakt
Hutnicza 4
81-963
Gdynia
Telefon: 
48 58 732 17 15
Faks: 
48 58-620-48-16
E-mail: 
biuro@affluentia.pl
www: 
www.affluentia.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: