•  

Instytut Rozwoju Projektów

Instytut Rozwoju Projektów


 

Instytut Rozwoju Projektów rozpoczął swoją działalność latem 2011 roku. 

Instytut jest fundacją powołaną przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, jako „think-tank”, wspierający rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Wśród podstawowych celów utworzenia Instytutu można wymienić:

  • działalność badawcza w zakresie rozwoju i propagowania nowoczesnych koncepcji zarządzania, w tym w szczególności metod i technik zarządzania projektami (project management), kultury przywództwa, czy też filozofii zarządzania controllingowego.
  • promowanie oraz budowanie relacji pomiędzy środowiskami biznesowymi, naukowymi oraz administracją publiczną,
  • tworzenie standardów i dobrych praktyk zarządzania,
  • promocja działań na rzecz rozwoju transferu wiedzy do praktyki, w tym ochrony intelektualnej.

 

Działalność Instytutu Rozwoju Projektów koncentruje się na promocji i krzewieniu nowatorskich form zarządzania poprzez realizację działań w następujących obszarach:

  • Projekty badawczo-rozwojowe poświęcone innowacyjnym formom zarządzania w Polsce i na świecie. Realizowane projekty będą koncentrowały się na różnych obszarach problemowych (np. obszar zarządczy, ekonomiczno-społeczny, obszar prawny)
  • Działania promocyjno-popularyzatorskie
  • Działalność wydawnicza
  • Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
  • Wsparcie eksperckie

www.irp.net.pl

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: