•  

Gdański Klaser Budowlany Sp. z o. o.

Gdański Klaser Budowlany Sp. z o. o.


Branża: 
Budownictwo

Gdański Klaster Budowlany to grupa przedsiębiorstw regionu pomorskiego, głównie branży budowlanej. Członkowie Klastra to firmy posiadające potencjał i doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych technologii budowlanych. Obok standardowego budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego, jednym z realizowanych zadań jest kubaturowe budownictwo wysokoenergooszczędne, w szczególności budownictwo pasywne. Działalność fim członkowskich obejmuje także odnawialne źródła energii. Funkcjonowanie Gdańskiego Klastra Budowlanego opiera się na współpracy między jego członkami oraz na budowaniu wzajemnych relacji z jednostkami administracji państwowej i środowiskiem naukowo-badawczym. Dzięki wspólnym staraniom organizowane są bezpłatne kursy budowlane dla pracowników i kadry zarządzającej firm członkowskich Gdańskiego Klastra Budowlanego, na podstawie zgłaszanych przez nich potrzeb szkoleniowych. Działania Klastra mają zatem pomóc w zbudowaniu mechanizmów ułatwiających dostęp do wiedzy, transfer i wdrażanie najnowszych osiągnięć technologicznych, obniżenie kosztów działalności bieżącej, a przez to osiągnięcie stałego, ponadprzeciętnego wzrostu konkurencyjności podmiotów klastrowych.

Kontakt
al. Zwycięstwa 96-98
81-451
Gdynia
Telefon: 
+48 609 99 43 44
E-mail: 
gkb@gkb.com.pl
www: 
www.gkb.com.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: