•  

Gazeta Reklamowa Agencja Impresaryjna "POP&ART"

Gazeta Reklamowa Agencja Impresaryjna "POP&ART"


Branża: 
PR, reklama

 
Gazeta Reklamowa, Agencja Impresaryjna "Pop & Art" powstała w 1991 roku.
Główną dziedziną aktywności firmy jest działalność wydawnicza. Zajmujemy się nie tylko wydawaniem gazet i książek ale także informatorów, broszur, afiszów i kalendarzy. Od 1991 roku przygotowujemy i kolportujemy własne bezpłatne pisma promocyjno-reklamowe. W Tczewie i regionie znani jesteśmy także z publikacji zwartych (książek) poświęconych przede wszystkim historii.
Od kilku lat organizujemy różnego typu imprezy i zadania zlecone.
Jesteśmy w stanie przygotować każde przedsięwzięcie w dowolnym miejscu i czasie.
Właściciel firmy Józef Golicki - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, z działalnością w zakresie z szeroko pojętej kultury związany jest od ponad 25 lat. Był inicjatorem i organizatorem wielu ważnych dla społeczności lokalnej przedsięwzięć, takich jak: Społeczna Rada Kultury, Kociewski Kantor Edytorski, Kociewski Magazyn Regionalny, I i II Kongres Kociewski, tczewskie pismo społeczno-kulturalne "Uwaga", IN MEMORIAM Festiwal Grzegorza Ciechowskiego.
Jest autorem cyklu wydawniczego "Album Tczewski". Kierował przez 9 lat Towarzystwem Miłośników Ziemii Tczewskiej. Zakładał i prezesował przez 5 lat Tczewskiemu Towarzystwu Kulturalnemu "Brama". Za swą działalność został między innymi wyróżniony w plebiscycie "Dziennika Bałtyckiego" na "Osobowość Roku 1999" i nagrodą Prezydenta Tczewa za wybitne osiągnięcia dla mieszkańców Tczewa "Tczewianin Roku 2006".
Pełnomocnikiem firmy jest Regina Jeszke-Golicka - artysta plastyk, absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

Kontakt
ul. Boya-Żeleńskiego 2
83-110
Tczew
Telefon: 
(058) 531 11 45
Faks: 
(058) 531 11 45
E-mail: 
rgazeta@wp.pl
www: 
www.gazeta.reklamowa.tcz.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: