•  

Forum Investycyjne w Grodnie, Targi Wielobranżowe Euroregion " NIEMEN 2014"

Forum Investycyjne w Grodnie, Targi Wielobranżowe Euroregion " NIEMEN 2014"


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w imieniu Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej zaprasza Państwa do wzięcia udziału w XVI Republikańskiej Wielobranżowej Wystawie-Jarmarku "EUROREGION "NIEMEN-2014", która odbędzie się w Grodnie w dniach 4-6 września.

Już od piętnastu lat wystawa pokazuje wielkie zainteresowanie i zapotrzebowanie ze strony uczestników na takiego rodzaju wydarzenia. To najbardziej znaczące wydarzenie odbywające się w Obwodzie Grodzieńskim zostało stworzone w celu aktywizacji procesów współpracy podmiotów gospodarczych, rozwoju i wzmocnienia więzi kulturowych i humanitarnych w obszarach przygranicznych, prezentacji i sprzedaży nowych produktów, ustanowienia wzajemnie korzystnych handlowo-ekonomicznych kontaktów i zawarcia umów biznesowych.

W tym roku w ramach Targów odbędzie się kolejne IV Międzynarodowe Forum Inwestycyjne pt.: „Grodno-na skrzyżowaniu granic”, Wystawa Usług Turystycznych, pokaz – prezentacja producentów towarów przemysłu lekkiego  «GrodnoFashionDay», Festiwal Piwa oraz wiele innych.

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa organizuje przejazd autokarem w obie strony z Warszawy do Grodna, udział we wszystkich wydarzeniach towarzyszących i zachęca zainteresowanych do wzięcia udziału w wyjeździe biznesowym.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 23 sierpnia br. na adres: info@pbihp.pl lub telefonicznie: 22 828 51 01 / 02.

Osoba do kontaktu:  Natalia Biesiada - Kierownik Biura PBIHP.

Zachęcamy do aktywnego udziału w Forum.

Zaproszenie

Ankieta uczestnika

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: