•  

ENERGA S.A.

ENERGA S.A.


Branża: 
Energetyka

ENERGA SA jest jednostką dominującą i spółką zarządzającą holdingiem energetycznym.

Spółka zarządza grupą kapitałową, wyznacza cele inwestycyjne i kierunki jej rozwoju, zapisaną w Strategii Rozwoju Grupy na lata 2009-2015.

Na czele spółki ENERGA stoi dwuosobowy zarząd.

Spółka powstała w wyniku konsolidacji Koncernu Energetycznego ENERGA i Zespołu Elektrowni Ostrołęka. W maju 2007 r. Minister Skarbu Państwa podwyższył kapitał zarejestrowanej w styczniu tego roku spółki ENERGA SA, wnosząc do niej 85 procent swoich akcji Koncernu Energetycznego ENERGA oraz Zespołu Elektrowni Ostrołęka. Kapitał zakładowy spółki ENERGA SA został podwyższony do kwoty 4.968.805.368,00 zł.

Po procesie konwersji akcji na dzień 13 sierpnia 2010r. ENERGA SA posiada 85 procent  akcji w spółce ENERGA Elektrownie Ostrołęka oraz  85 proc. w spółce ENERGA-Operator.

ENERGA SA integruje pod jedną marką ofertę firm zajmujących się działalnością wytwórczą, dystrybucyjną i handlową, związaną z energią elektryczną i energią cieplną. W obszarze wytwarzania Grupa ENERGA zajmuje pozycję krajowego lidera w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a to dzięki umiejętnemu połączeniu naturalnej przewagi konkurencyjnej (Grupa ENERGA posiada 45 elektrowni wodnych) ze ścisłą współpracą z innymi wytwórcami energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Kontakt
ul. Reja 29
80-870
Gdańsk
Telefon: 
58 77 88 300
Faks: 
58 77 88 399
E-mail: 
energa.sa@energa.pl
www: 
www.energa.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: