Dla samorządu

W Izbie uważamy, że ścisła współpraca samorządu gospodarczego i terytorialnego to klucz do rozwoju biznesu – dlatego mocno stawiamy na współpracę z gminami, powiatami i innymi jednostkami. Doradzamy wójtom i burmistrzom oraz pośredniczymy w rozmowach na linii samorząd-lokalni przedsiębiorcy.

Sprawdź jak wspieramy lokalne społeczności:

 

Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom

 

Ta wyjątkowa inicjatywa to oryginalny pomysł ekspertów Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom to plebiscyt skierowany do wójtów i burmistrzów, w ramach którego Izba wyłania najbardziej atrakcyjne pod kątem prowadzenia biznesu. Gminy dobrowolnie poddają się ewaluacji, a nasi eksperci dogłębnie analizują kilkadziesiąt czynników, które wpływają na przyjazność przedsiębiorców, w tym obecność organiacji otoczenia biznesu, działanie dedykowane przedsiębiorcom czy łatwość kontaktu z gminą. Efektem konkursu jest kompleksowy raport na temat wsparcia biznesu w całym wojwództwie pomorskim. Od 2018 roku Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom została włączona do plebiscytu Gryf Gospodarczy organiowanego przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Pomorskiego.


 

Strategia rozwoju gmin

 

Rozwojowi sprzyja planowanie, dlatego doradzamy i opracowujemy dla gmin dedykowany plan rozwoju na nadchodzące lata. Eksperci Izby kompleksowo analizują sytuację i potencjał jednostki terytorialnej oraz opracowują wielopłaszczyznowy plan rozwoju. Po uwagę brany jest cały szereg aspektów: od uwarunków środowiskowych, geograficznych po gospodarcze i społeczne. Tak opracowany dokument wspomaga i ukierunkowuje działania w przyszłości, by ostatecznie podnieść jakość życia oraz prowadzenia biznesu w gminie.


Jesteś samorządowcem? Chcesz działać na rzec biznesu? Chcesz rozwinąć przedsiębiorczość w swoim regionie? Napisz do nas – wspomożemy Cię.