•  

Czas na jakość, czas na zmiany

Czas na jakość, czas na zmiany


 
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza realizuje, w ramach VIII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, projekt:
 
„Czas na jakość - czas na zmiany”
 
 
Projekt „Czas na jakość – czas na zmiany” powstał w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i potrzeby trzech zachodniopomorskich firm (1 mikro, 1 małe, 1 średnie), prowadzących działalność w branży turystycznej oraz usługowej.
 
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w ramach projektu oferuje pomoc w zakresie zbadania i przezwyciężenia luk kompetencyjnych zatrudnionych w powyższych firmach pracowników, a przez to dostosowanie ich  wiedzy oraz kwalifikacji do zmieniających się realiów rynku.
 
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji w grupie 38 pracowników  prowadzący do rozwoju 3 zachodniopomorskich przedsiębiorstw  realizujących działalność turystyczną oraz usługową zwiększając w ten sposób ich konkurencyjność gospodarczą.
 
Realizacja celu odbędzie się poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe kadr w zakresie:
 

  • kompetencji zawodowych (w tym m. in. Trening skutecznej sprzedaży usług hotelowych, organizacji przyjęć i cateringów – teoria i praktyka),
  • kompetencji językowych,
  • kompetencji społeczno - menedżerskich (w tym m. in. Obsługa klienta, asertywność na co dzień, zarządzanie czasem, trening antystresowy, motywowanie i delegowanie, budowanie relacji i komunikacja wewnętrzna).

 
Organizacja szkoleń poprzedzona została badaniem luk kompetencyjnych personelu pod kątem strategii rozwoju firm w poszczególnych przedsiębiorstwach. Na bazie tych danych zorganizowane zostaną szkolenia „szyte na miarę”, odpowiadające na indywidualne potrzeby pracowników.
Proces nabywania wiedzy i doskonalenia kompetencji będzie odbywał się  w formie:

  • szkoleń stacjonarnych,
  • szkoleń mieszanych (blended-learning) w przypadku szkoleń językowych,
  • w formie warsztatów.

Szkolenia zostaną wsparte udostępnionymi przez internet interaktywnymi materiałami wspomagającymi, komplementarnymi do realizowanej tematyki szkolenia. 
 
Realizacja projektu odbywa się w okresie 01.08.2014 – 31.05.2015.
 
Biuro projektu:

ul. Kasprowicza 23
78-100 Kołobrzeg
 
Informacji o projekcie udziela:
Magdalena Woldańska – Kierownik projektów
e-mail: m.woldanska@rigp.p
nr tel.: 58 305 23 25


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: