•  

Centrum Doskonalenia Kadr Europartner Sp. z o.o.

Centrum Doskonalenia Kadr Europartner Sp. z o.o.


Branża: 
Szkolenia

Centrum Doskonalenia Kadr EuroPartner Spółka z o.o. powstała w maju 2005 roku przejmując zadania, majątek i kadrę Sekcji Szkolenia Zawodowego Stoczni Gdynia S.A. (SSZ SG). Przedsięwzięcie to wynikało z przyjętego przez Stocznię Gdynia S.A. planu restrukturyzacji zakładającego między innymi outsourcing funkcji nie związanych z głównym zakresem jej działalności.
Jako samodzielny podmiot gospodarczy Centrum Doskonalenia Kadr EuroPartner Spółka z o.o. kontynuuje działalność szkoleniową SSZ SG kształcąc wysoko wykwalifikowanych specjalistów w branży okrętowej w następujących specjalnościach:
 
 

  • Spawacz
  • Monter kadłubów okrętowych
  • Operator urządzeń dźwignicowych
     

 

Podstawowym celem działalności spółki jest kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych szeroko rozumianej branży gospodarki morskiej w zakresie szkoleń umożliwiających zdobywanie podstawowych oraz dodatkowych uprawnień do pracy w tym sektorze, jak również szkoleń obligatoryjnych i z zakresu BiHP.
W okresie późniejszym spółka zamierza systematycznie rozszerzać swoją działalność poprzez oferowanie usług dla firm z innych branż oraz rozszerzenie działalności na innych obszary szkoleniowe.
CDK EuroPartner to spółka posiadająca:

  • bogate doświadczenie szkoleniowe wynikające z doświadczeń SSZ SG, której działalność spółka kontynuuje,
  • wymagającego lecz stałego zleceniodawcę,
  • wyposażoną bazę szkoleniową,

stąd może skoncentrować się na poszerzaniu wachlarza odbiorców i zakresu działalności, konsekwentnym zdobywaniu udziału w rynku szkoleniowym w otoczeniu lokalnym
jak i ogólnopolskim ciągłe podnoszenie jakości wykonywanych usług oraz atrakcyjną i wciąż rozbudowywaną ofertę asortymentową powinna zapewnić wzrost udziału sprzedaży firmy na rynku.
 

Podstawowymi atutami spółki są wszechstronnie przygotowana i wykwalifikowana kadra trenerów, potrafiąca dostosowywać się do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku oraz wyrobiona na rynku marka leadera jakościowego.

Kontakt
ul. Gołębia 1
81-185
Gdynia
Telefon: 
(0-58) 627-76-97
Faks: 
058 627 18 92
E-mail: 
sekretariat@cdk-europartner.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: