•  

CCT Adam Gęsich

CCT Adam Gęsich


Branża: 
Szkolenia
Branża: 
Doradztwo

Firma CCT współpracuje:
 
z managerami, liderami, właścicielami firm przyczyniając się do ich wzrostu, poprawy efektywności i wydajności pracowników. Pracujemy indywidualnie m.in. w procesach doradztwa i coachingu biznesowego, współdziałamy w budowaniu i rozwijaniu strategii, tworzeniu silnego i dochodowego biznesu.
 
z szefami zespołów i zespołami, aktywizując wiedzę i doświadczenia każdego członka zespołu,  proaktywnie pracować z wyzwaniami.  Wspieramy tworzenie środowiska rozwoju kompetencji, identyfikujemy preferowane style zachowań (metodologia Extended DISC) współpracujących osób, które docelowo osiągając mistrzostwo osobiste budują mistrzowskie zespoły.
 
z osobami pragnącymi świadomie kierować swoim życiem prywatnym i zawodowym. Podczas sesji Coachingu Kariery klienci pracują nad wyborami życiowymi, przekonaniami, samoświadomością. Bazując na wartościach świadomie działają w kierunku realizacji swoich celów.
 
Przedmiot działalności:
Doradztwo Strategiczne (m.in. budowanie i wdrażanie strategii, aktywizacja komunikacji, działanie zespołów w zmianie)
Executive Coaching (m.in.: komunikacja, motywowanie, inspirowanie, informacja zwrotna),
Performance Coaching - Rozwój umiejętności (m.in.: zwiększenie efektywności osobistej,
rozwój kompetencji i motywacji do osiągania celów)
Team Coaching – wykorzystanie metodologii Action Learning (Sesje cyklicznych spotkań problemowych)
 

Kontakt
ul. Nagietkowa 2
81-589
Gdynia
Telefon: 
+48 783 314 430
E-mail: 
agesich@coachee.pl
www: 
www.coachee.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: