•  

Biuro Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska M&I GAJDA

Biuro Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska M&I GAJDA


Branża: 
Gospodarka wodna

Biuro Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska M&I GAJDA powstało w 1988 r. jako prywatne biuro projektów. Prowadzimy działalność projektowo-consultingowa w zakresie:

 • elektrownie wodne
 • stopnie wodne
 • zbiorniki wodne
 • pompownie melioracyjne
 • przystanie turystyczno - sportowe
 • drogi wodne z infrastrukturą
 • regulacje rzek i potoków górskich
 • korzeniowe oczyszczalnie ścieków od 50 do 2500 RLM
 • wały przeciwpowodziowe i inne urządzenia przeciwpowodziowe
 • uklady pomiarowe cieczy w korytach otwartych
 • remonty obiektów hydrotechnicznych
 • EKSPERTYZY HYDROLOGICZNE

 

Firma nieustannie dąży do rozwoju w zakresie projeków obiektów hydrotechnicznych wraz z obiektami towarzyszącymi, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wodnych, pompowni melioracyjnych oraz obiektów związanych z żeglugą turystyczną i rekreacyjno - sportową.  Realizujemy również opracowania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej na ciekach i zlewniach oraz operaty wodnoprawne.

 

Kontakt
ul. Piastowska 8/1
80-332
Gdańsk
Telefon: 
+48 502 544 239
Faks: 
+48 717 58 85
E-mail: 
migajda@pro.onet.pl
www: 
migajda.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: