•  

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.


Branża: 
Gospodarka wodna

Bałtycka Baza Masowa to Spółka powołana w 1997 r. przez Port Gdynia Holding S.A. oraz Zakłady Azotowe Puławy S.A. w celu obsługi eksportu polskich produktów chemicznych, a w szczególności nawozów sztucznych. W latach 1997-1999 w ramach działalności wybudowane zostały dwa terminale przeładunkowo-składowe, jeden do obsługi ładunków masowych płynnych, drugi do obsługi ładunków masowych sypkich luzem. W 1999 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz rozpoczęto eksploatację nowo wybudowanych terminali. W chwili obecnej BBM świadczy szeroki wachlarz usług przeładunkowo- składowych takich jak:

 •  obsługa eksportu masowych ładunków sypkich luzem
 •  obsługa importu masowych ładunków sypkich luzem
 •  składowanie masowych ładunków sypkich, w tym prowadzenie magazynu celnego
 •  konfekcjonowanie masowych ładunków sypkich
 •  obsługa eksportu masowych ładunków płynnych
 •  obsługa importu masowych ładunków płynnych
 •  składowanie masowych ładunków płynnych neutralnych oraz III klasy niebezpieczeństwa pożarowego

Terminale BBM usytuowane są w najstarszej części Portu Gdynia, w rejonie basenu III, przy Nabrzeżu Szwedzkim oraz Nabrzeżu Inżyniera Wendy.
Terminal przeładunkowo-składowy ładunków sypkich o pojemności 65.000 ton przeznaczony jest obecnie do obsługi eksportu polskiego siarczanu amonu oraz eksportu, importu i tranzytu morskiego innych nawozów sypkich takich jak sól potasu, saletrzak, mocznik i inne. Specjalistyczne stanowisko rozładunku wagonów umożliwia obsługę zarówno wagonów samowyładowczych z dolnym oraz bocznym wysypem jak i wagonów typu węglarka. System wysokowydajnych przenośników taśmowych wraz z załadowarką statkową pozwala na sprawny rozładunek wagonów, transport towaru do magazynu oraz załadunek statków, wagonów lub samochodów.

Terminal przeładunkowo-składowy ładunków płynnych o pojemności 21.000 m3 przeznaczony jest obecnie do obsługi eksportu roztworu saletrzano-mocznikowego oraz importu oleju napędowego i oleju opałowego. Dwa stanowiska statkowe oraz niezależne magistrale przeładunkowe pozwalają na jednoczesną obsługę dwóch statków z różnym ładunkiem. Trzy zbiorniki składowe umożliwiają jednoczesne składowanie trzech różnych typów ładunku. Pojemna bocznica kolejowa oraz specjalistyczne stanowisko załadunku cystern samochodowych pozwalają na jednoczesną obsługę 12 cystern kolejowych oraz 4 cystern samochodowych. System wysokowydajnych pomp, system rurociągów wraz ze specjalistycznymi ramionami przeładunkowymi zapewnia szybką i sprawną realizację powierzonych usług.

Przedmiot działalności:

 • Przeładunek towarów.
 • Magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, w tym prowadzenie składów celnych.
 • Towarowy transport drogowy.
 • Działalność związana z pakowaniem.
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.
 • Pozostała działalność wspierająca dla transportu lądowego.
 • Pozostała działalność wspierająca dla transportu wodnego.
 • Działalność innych agencji transportowych.
 • Wynajem środków transportu lądowego.
Kontakt
ul. Węglowa 3,
81-341
Gdynia
Telefon: 
(058) 621 55 33
Faks: 
(058) 621 55 34
E-mail: 
bbm@bbm.gdynia.pl
www: 
www.bbm.gdynia.pl
Izba  / Aktualności  / Wydarzenia  / Projekty  / Kontakty biznesowe  / Współpraca międzynarodowa  / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
           
Wykonanie strony: